Su Arıtma Tesisleri
 REMTES MÜHENDİSLİK MEKANİK MONTAJ YETERLİLİKLERİ - 1
Kimyasal Şartlandırma
Hidrolik Flokülasyon
Mekanik Flakülasyon
Sedimentasyon
Arıtıcılar
Çamur Battaniye Arıtıcıları
Çözünmüş Battaniye Flotasyonu ( DAF )
Çözünmüş Ters Akım
Hızlı Yerçekimi Filtreleri
Yanal Filtreler
Monolitik Filtreler
Oksidasyon
Havalandırma
Ozonlama
Granül Aktif Karbon Filtreler
Mikro Filtreleme
Ultra Filtreleme
Nano Filtreleme
Ters Ozmoz (Reverse Osmosis)
Ultra Vlyole Sterilizasyon
Dezenfeksiyon
Klorlama
Pompalama Tesisleri ve Aktarma İstasyonları
 REMTES MÜHENDİSLİK MEKANİK MONTAJ YETERLİLİKLERİ -2
Ön İşlem
Kum Çıkartmak
Akış Dengeleme
Yağ ve Gres Çıkartma
İkincil Arıtma
Aktif Çamur
Aerobik Granül Çamur
Yüzey-Gazlı Havzaları
Filtre Yatakları
İnşa Edilelen Su Havzaları
Biyolojik Gazlı Filtreler
Döner Biyolojik Kontaktörler
Diyafram Biyoreaktörler
İkincil Sedimentasyon
Üçüncül Arıtma
Filtrasyon
Gölleme
Besin Çıkarma
Nitrojen Çıkarma
Fosfor Çıkarma

>>>KARIŞTIRICILARIN MONTAJI

Firmamız tarafından temini ve montajı yapılan karıştırıcılar aşağıda sıralanmıştır.

·         Hızlı Karıştırıcı

·         Yavaş Karıştırıcı

·         Dinamik Karıştırıcı

·         Statik Karıştırıcı

>>>IZGARALARIN MONTAJI

Firmamız tarafından imalatı ve montajı yapılan ızgara çeşitleri aşağıda sıralanmıştır.

·         ByPass Izgara

·         Manuel Temizlemeli Kaba Izgara

·         Sepet Izgara

·         Helezon Izgara

·         Şaftlı Helezon Izgara

·         Tambur Helezon Izgara

·         Radyuslu Izgara

·         RadyüslüRadyal Izgara

·         Plastik Konveyör (Belt Izgara)

·         Döner Bant Izgara

·         Sürekli Mekanik Izgara

·         Dikey Sürekli Mekanik Izgara

·         Önden Taramalı Çok Tırmıklı Zincirli Izgara

·         Önden Taramalı Çok Tırmıklı Dikey Zincirli Izgara

·         Arkadan Taramalı Zincirli Izgara

·         Halatlı Izgara

·         Ağırlıklı Mekanik Izgara

·         Kepçeli Gezer Izgara

·         İç Akışlı Tambur Izgara

·         Dış Akışlı Tambur Izgara

·         Döner Disk Elek

·         Statik Elek

>>>ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA EKİPMANLARI MONTAJI

Firmamız tarafından imalatı ve montajı yapılan çamur yoğunlaştırma ekipmanlarıçeşitleri aşağıda sıralanmıştır.

·         Merkez Tahrikli Çamur Yoğunlaştırıcı

·         Çevresel Tahrikli Çamur Yoğunlaştırıcı

·         Ön Susuzlaştırma Bandı/Mekanik Yoğunlaştırıcı

·         Tambur Yoğunlaştırıcı/ Mekanik Yoğunlaştırıcı

·         Boru Yoğunlaştırıcı/Mekanik Yoğunlaştırıcı

>>>ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA EKİPMANLARI MONTAJI

Firmamız tarafından temini ve montajı yapılan çamur susuzlaştırmaekipmanları çeşitleri aşağıda sıralanmıştır.

·         Belt Filtre Pres

·         Filtre Pres

>>>KUM VE YAĞ AYIRICILARIN MONTAJI

Firmamız tarafından temini ve montajı yapılan kum ve yağ ayırıcıların çeşitleri aşağıda sıralanmıştır.

·         Kum Ayırıcı

·         Yağ Ayırıcı

·         Doğrusal Tip Kum ve Yağ Sıyırıcı

·         Doğrusal Tip Pompa Emmeli Kum ve Yağ Sıyırıcı

·         Kompakt Ön Arıtma Üniteleri

>>>ÇÖKELTME VE DURULTMA EKİPMANLARININ MONTAJI

Firmamız tarafından temini ve montajı yapılan çökeltme ve durultma ekipmanlarının çeşitleri aşağıda sıralanmıştır.

·         Lamella Durultucu

·         Merkez Tahrikli Dairesel Çöktürme Sıyırıcısı

·         Çevresel Tahrikli Dairesel Çöktürme Sıyırıcısı

·         Çevresel Tahrikli Emmeli Çöktürme Sıyırıcısı

·         Çevresel Tahrikli Flokülatörlü Durultucu

·         Merkez Tahrikli Flokülatörlü Durultucu

·         Doğrusal Tip Çöktürme Havuzu Sıyırıcısı

·         Zincirli Doğrusal Tip Çöktürme Havuzu Sıyırıcısı

>>>KONVEYÖR MONTAJI

Firmamız tarafından temini ve montajı yapılan konveyör çeşitleri aşağıda sıralanmıştır.

·         Bantlı Konveyör

·         Helezon Konveyör

·         Vidalı Konveyör

·         Çift Helezon Karıştırıcılı Konveyör

>>>AKIŞ KONTROL EKİPMANLARI MONTAJI

Firmamız tarafından temini ve montajı yapılan akış kontrol ekipmanları çeşitleri aşağıda sıralanmıştır.

·         Kanal Kapağı

·         Savak Kapağı

·         Stoplog

·         Teleskopik Vana

·         Parşal Savağı

>>>MANUEL VİNÇ SİSTEMLERİ MONTAJI

Firmamız tarafından temini ve montajı yapılan manuel vinç sistemleri çeşitleri aşağıda sıralanmıştır.

·         Pergel Vinç

·         Monoray Caraskal

>>>HAVALANDRICILARIN MONTAJI

Firmamız tarafından temini ve montajı yapılan havalandırıcı çeşitleri aşağıda sıralanmıştır.

·         Yatay Şaftlı Havalandırıcı

·         Düşey Şaftlı Havalandırıcı

·         Dubalı Havalandırıcı

>>>KİMYASAL HAZIRLAMA VE DOZLAMA SİSTEMLERİNİN MONTAJI

Firmamız tarafından temini ve montajı yapılan kimyasal hazırlama ve dozlamasiztemleri çeşitleri aşağıda sıralanmıştır.

·         Otomatik Polielektrolit Hazırlama Ünitesi

·         Manuel Polielektrolit Hazırlama Ünitesi

© 2019 Copyright | Tüm hakları saklıdır.
www.remtesmuhendislik.com
İletişim Bilgileri

Cemaliye Mah. Salih Omurtak Cad.

No:212 / 354 Çorlu / Tekirdağ

Tel: (0282) 654 55 65

Fax: (0282) 654 55 65

E-mail: info@remtesmuhendislik.com

Kalite Belgelerimiz